Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ankeveen op weg naar aardgasvrij

 
Ankeveen op weg naar Aardgasvrij
De waterzuivering in de Horstermeer is een interessante warmtebron die genoeg warmte kan halen uit afvalwater en via een warmtenet kan transporteren naar  Ankeveen. 
Wat betekent het voor jou als bewoner en voor jouw huis als je aangesloten bent op een warmtenet? En hoe kunnen we met een meerjarenplan concreet aan de slag?
We bereiden een aanvraag voor bij Binnenlandse zaken voor een pilot aardgasvrije wijken (PAW). 
Velden gemarkeerd met * zijn vereist.
Voorbereiden pilot Aardgasvrij
 
We hebben verschillende partijen bij elkaar gebracht om dit project te dragen. 
  • De gemeente heeft toegezegd om de pilot 'Ankeveen op weg naar aardgasvrij' aan te vragen bij Binnenlandse Zaken.  
  • Waternet is de beheerder van de waterzuivering. 
  • Firan is een warmtenet bedrijf dat wil investeren in een publieke open warmtenet. 
  • Woningcorporatie die de intentie heeft uitgesproken om mee te doen aan de pilot. Zij bezit 17% van de woningen in Ankeveen. Alle woningen van de woningcorporatie zijn al label B, dus klaar voor de warmtetransitie. 
  • Liander die de consequenties voor het net onderzoekt en volgt. 
  • De energiecoöperatie die het project leidt, partijen bij elkaar brengt en toewerkt naar een coöperatief warmtebedrijf waarin bewoners een eigen aandeel kunnen hebben. 
  • De bewonersgroep die de betrokkenheid van bewoners en de consequenties voor bewoners volgt en leidt.

Oproep: deelnemen werkgroep
Wilt je ook betrokken zijn, mee denken of kennis delen. Neem dan plaats in de werkgroep 'Aquathermie Ankeveen'.

Bewonersteam energiecoaches
Een aardgasvrij dorp begint met isoleren. Welke stappen moeten we nemen. We zijn op zoek naar Ankeveners die als energiecoaches een bewonersteam willen vormen voor het eigen dorp.

Je krijgt een training van  vier dagdelen over de energiestaat van de woning, de isolatievraagstukken en de installaties in je huis als je van het gas af bent. Graag aanmelden per email 
 
Velden gemarkeerd met * zijn vereist.

Ankeveen Aardgasvrij (verslag 12 februari)

Ongeveer dertig bewoners hebben zich afgelopen woensdag verdiept in nieuwe warmtebronnen voor Ankeveen. Als alternatief voor aardgas of beter gezegd om CO2 reductie te realiseren. Zo blijkt de waterzuivering in de Horstermeer een interessante warmtebron. Daarnaast wordt warmte uit de Ankeveense plas ook nog nader onderzocht, samen met Natuurmonumenten. Een warmtenet zou gaan lopen vanaf de waterzuivering en dan door het hele dorp. De keuze voor een hoge temperatuur warmtenet, een lage temperatuur warmtenet of de combinatie daarvan, hangt sterk samen met de isolatiemogelijkheden van de woningen. Dat is nog een hele uitdaging. Zeker gezien de vele oude woningen. Interessant is dat bewoners ook financieel kunnen gaan participeren in een warmtenet. Er zijn verschillende constructies die eigenaarschap of zeggenschap over een warmtenet bieden. Tenslotte vertelt de energiecoöperatie over de mogelijkheid om mee te doen aan een pilot van Binnenlandse Zaken in het kader van het programma aardgasvrije wijken. De focus op 2030 en in tien jaar met een groot deel van het dorp van het gas af. Is dat een reële uitdaging? Een werkgroep van bewoners heeft zich gemeld om dat de komende maand samen met betrokken partijen nader uit te werken.

Volgende bewonersbijeenkomst weten we meer. Dat is 17 maart 19.30-22.00 uur Dillewijn. Ook de gemeente is uitgenodigd. 

Van het gas met de Ankeveense plas? (verslag 23 januari 2020)

Ruim dertig bewoners waren aanwezig bij de eerste avond in Ankeveen om de stappen naar aardgasvrij te verkennen. Kunnen we in de toekomst warmte halen uit de Ankeveense plas?

De energiecoöperatie die werkt door en voor bewoners had drie sprekers uitgenodigd, die op een eenvoudige manier ingewikkelde zaken wisten toe te lichten. In essentie draait aardgasvrij om vijf thema’s: warmtebronnen, het warmtenet, warmtepompen, geïsoleerde huizen en betrokken bewoners. Waternet legde uit hoe we in de zomer warmte uit het water kunnen halen, kunnen opslaan in de grond en in de winter kunnen gebruiken voor onze huizen. Liander schetste een beeld van Ankeveen, de leeftijd van de huizen en de mogelijkheden om straks zonder gas te wonen. De energiecoach vertelde over de isolatie van onze huizen wat bij alles toch de eerste stap is. 5 februari start de energiecoöperatie een collectieve inkoopactie voor isolatie.

De Ankeveense plas is een warmtebron, waarbij we zeker willen weten dat warmte uit de plas geen negatieve gevolgen heeft voor onze beschermde natuur. Binnenkort zitten we met de ecologen van Natuurmonumenten en Waternet om de tafel om dat nader te onderzoeken.

Volgende bewonersbijeenkomst (12 februari 2020) kijken we ook nog naar andere warmtebronnen zoals de waterzuivering en het riool. Interessant is dat in 2021 het riool van Ankeveen vervangen moet worden. Kunnen we dat combineren met de aanleg van een warmtenet? En wie wordt dan eigenaar van het warmtenet? Ankeveen is gewend om krachten te bundelen. Is een eigen warmtenet van de bewoners van Ankeveen een optie?

Samen met de gemeente onderzoeken we de mogelijkheid om dit traject voor Ankeveen vorm te geven met subsidie van Binnenlandse Zaken. Daarover ook meer in de volgende bijeenkomsten.