Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Krachten bundelen in je straat

Weet u wat uw buren doen aan energiebesparing? Misschien hebt u wel dezelfde plannen? Of dezelfde vragen? Mobiliseer uw buren en ga in gesprek! Mogelijk hebt u een antwoord op de vraag van de buren of kunt u met de straat een energiebesparingsplan ontwikkelen, een collectieve inkoop doen, een warmtenet realiseren. 

Bent u een ambassadeur die u straat wil mobiliseren. De energiecoaches en de straatbegeleiders van de energiecoöperatie komen uw straatgesprek graag ondersteunen. 

Staan er veel dezelfde huizen in de straat, dan kunnen we ter voorbereiding van het straatgesprek ook al een voorbeeld-energiebesparingsplan maken voor één van de huizen of een analyse van de buurt. 

Voorbeeld 1

Pieter van Walbeek heeft het initiatief genomen om de mensen van de Huijbert van Schadijcklaan uit te nodigen voor een straatgesprek. De eerste avond zijn er 16 mensen. Dat past nog net in zijn eigen huis. En dat is wel fijn omdat we dan zijn huis als voorbeeld kunnen gebruiken. In een energiecoachgesprek vooraf met Pieter Knijff is de energiestaat van de woning doorgenomen. Verschillende energiebesparende maatregelen zijn al gerealiseerd. Wat is gedaan? Hoe is het gedaan? Wat is nog nodig om het huis daadwerkelijk energiezuinig te maken? Wat zijn persoonlijke wensen? Pieter van Walbeek heeft bijvoorbeeld interesse in dakpannen als zonnepanelen. Wordt zo iets mogelijk als het collectief wordt opgepakt? 

De eerste avond is kennisgemaakt en uitgewisseld. Er is een vervolgafspraak gemaakt en er zijn drie groepen gevormd:

  • Zonnepanelen met een gezamenlijk legplan voor de straat en collectieve inkoop. 
  • Energiebesparing en collectieve inkoop.
  • De mogelijkheden van een buurtbatterij en 12 volthuizen

 Inmiddels is er een collectieve actie geweest in de straat voor zonnepanelen. Verschillende energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd en iemand gaat experimenteren met een luchtwarmtepomp 

Voorbeeld 2 

Stan Poels heeft het initiatief genomen om mensen van de Elbert Mooijlaan uit te nodigen voor een straatgesprek. Ook hier zijn drie werkgroepen gevormd. 

  • Zonnepanelen: meedoen met de collectieve inkoopactie Wijdemeren die de energiecoöperatie organiseert. De actie breidt zich ook verder uit naar andere delen van de Elbert Mooijlaan.
  • Verduurzamen: collectieve actie voor isolatie Wijdemeren die de energiecoöperatie voorbereidt. 
  • Warmte: kunnen we pilot worden in de energietransitie. We zijn in gesprek met verschillende partijen over warmtebronnen en warmtenetten.

Eric Paardekooper, straatbegeleider heeft met de bewoners de isolatievraag in beeld gebracht. 

Een goede voorbereiding op de collectieve inkoopactie.

Mede mogelijk gemaakt met een  bijdrage van de

Voorbeeld 3

Pieter Knijff en Louk Welter wonen in de van Ostadelaan in Loosdrecht en zijn samen met Ulrike de Jong gestart met het straatgesprek. 

Een informatieve avond waarin bewoners met elkaar in gesprek zijn geweest over de energietransitie. 

Inmiddels zijn de wensen van bewoners voor hun eigen woning geïnventariseerd en is een overzicht gemaakt. Er is veel interesse voor de volgende collectieve inkoopactie. 

Voorbeeld 4 

Vier straten rond de bibliotheek van Loosdrecht zijn bij elkaar geweest voor een straatgesprek. 

Regenboog-Vrijheid-Tjalk-Schakel