Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Van straatgesprek naar straatproject

Weet u wat uw buren doen aan energiebesparing? Misschien hebt u wel dezelfde plannen? Of dezelfde vragen? Mobiliseer uw buren en ga in gesprek! Mogelijk hebt u een antwoord op de vraag van de buren of kunt u met de straat een energiebesparingsplan ontwikkelen, een collectieve inkoop doen, een warmtenet realiseren. De energiecoöperatie ondersteunt u graag.

Diverse mogelijkheden om krachten te bundelen

Energieopwekking
Collectieve inkoop van zonnepanelen. Een gezamenlijk legplan voor de buurt. Of een gezamenlijk dak in de  buurt.

Energiebesparing
Staan er veel dezelfde huizen in de straat. Wie heeft al energiebesparings-maatregelen uitgevoerd? Wat kunnen we daarvan leren? Wat kunnen we eventueel samen oppakken? Bijvoorbeeld samen offertes aanvragen of gezamenlijk maatregelen uitvoeren. Kunnen we met een straat met veel dezelfde huizen een voorbeeld energiebesparingsplan maken?

Warmtetransitie
Hoe is de omgeving? Wat zijn de mogelijkheden voor warmte. Welke energiebronnen zijn beschikbaar of mogelijk? Is een gezamenlijk warmtenet interessant? Is er ambitie voor een gezamenlijk traject ‘van het gas af’? 

Financieringsmogelijkheden
Wat is financieel nodig en wat zijn financieringsmogelijkheden?

Wat zijn de stappen?

 1. Het begint met straatambassadeurs. Een of meer mensen uit de straat die het initiatief willen nemen om de straat uit te nodigen en de energiecoöperatie vragen om dat te ondersteunen. Die heeft daarvoor straatprojectleiders en energiecoaches beschikbaar.
 2. Voor het eerste gesprek wordt een uitnodiging huis aan huis verspreid.
 3. Ter voorbereiding of na het eerste gesprek kunnen vast wat huizen in beeld gebracht worden. Zijn er veel dezelfde huizen? Bewoners kunnen vast de checklist eigen woning invullen en met enkele bewoners doen we al een energiecoachgesprek. Daarmee komen de huizen in beeld.
 4. Hoe groot is de belangstelling? Kan het bij iemand thuis of in een zaaltje. Zijn er specifieke vragen of wensen? Wat is de ambitie?
 5. Tijdens het eerste gesprek kunnen we eventueel groepen vormen die specifiek met de voorbereiding van energieopwekking, energiebesparing of warmtetransitie aan de slag willen.
 6. Verslag van de bijeenkomst wordt weer huis aan huis verspreid.
 7. Voor de volgende bijeenkomst proberen we nog meer bewoners te werven.
 8. Samenwerking kunnen we later eventueel uitbreiden naar andere straten in de omgeving.

Naar straatproject

 • Concrete plannen maken met belangstellenden voor energieopwekking en energiebesparing.
 • Nader onderzoek naar mogelijkheden warmtetransitie voor deze straat.
 • Samen met de gemeente een wijkanalyse maken (leidingen, soorten huizen, planningen).
 • Mogelijk plan maken voor een gezamenlijk traject ‘van het gas af’. 
 • Nader verkennen van financieringsvragen en mogelijkheden.