Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Straatgesprekken(zie flyer)

Weet u wat uw buren doen aan energiebesparing? Misschien hebt u wel dezelfde plannen? Of de zelfde vragen? Mobiliseer uw buren en ga in gesprek! Energiecoaches komen uw straatgesprek graag ondersteunen. Mogelijk hebt u een antwoord op de vraag van de buren of kunt u met de straat een energiebesparingsplan ontwikkelen, een collectieve inkoop doen, een warmtenet realiseren. 

Organiseer een straatgesprek en nodig de energiecoach uit! We komen graag. 
Staan er veel dezelfde huizen in de straat, dan kunnen we ter voorbereiding van het straatgesprek ook al een voorbeeld-energiebesparingsplan maken voor één van de huizen of (samen met Hoom) een analyse van de buurt. 

Een voorbeeld

Pieter van Walbeek heeft het initiatief genomen om de mensen van de Huijbert van Schadijcklaan uit te nodigen voor een straatgesprek. Er hebben 11 mensen gereageerd. Met henzelf en de energiecoöperatie erbij zijn we met 16 mensen. Dat past nog net in zijn eigen huis. En dat is wel fijn omdat we dan zijn huis als voorbeeld kunnen gebruiken. In een energiecoachgesprek vooraf met Pieter Knijff is de energiestaat van de woning doorgenomen. Verschillende energiebesparende maatregelen zijn al gerealiseerd. Wat is gedaan? Hoe is het gedaan? Wat is nog nodig om het huis daadwerkelijk energiezuinig te maken? Wat zijn persoonlijke wensen? Pieter van Walbeek heeft bijvoorbeeld interesse in dakpannen als zonnepanelen. Wordt zo iets mogelijk als het collectief wordt opgepakt? 

Inmiddels is de eerste avond geweest. Er is kennisgemaakt en uitgewisseld. Er is een vervolgafspraak gemaakt en er zijn drie groepen gevormd:

  • Zonnepanelen met een gezamenlijk legplan voor de straat en collectieve inkoop. 
  • Energiebesparing en collectieve inkoop.
  • De mogelijkheden van een buurtbatterij en 12 volthuizen