Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Collectieve energieopwekking - Samen met uw dorpsgenoten

Investeren in lokaal opgewekte 100% groene stroom, lagere CO2-uitstoot en minder gebruik fossiele brandstoffen? Zonder zonnepanelen op uw eigen dak?

 

Augustus 2019 starten we met de campagne voor zonneproject Klaas Toxopeus (120 panelen).  

Beschikbaar voor de postcodes 1241, 1243, 1244, 1394, 1231! Zowel voor huurders als woning-eigenaren. 

Doe mee!

We zoeken nu participanten voor ons collectieve opwekkingsproject Klaas Toxopeus

Koop participaties

De investering voor het collectieve zonneproject Kortenhoef is vastgesteld op € 325 per participatie. U mag maximaal investeren tot uw eigen verbruik.

Bij een gemiddeld huishouden gaat het om 8-10 participaties  (2800 kWh). Aan de participatie zijn naast de inleg verder geen kosten verbonden.

Download hier
de brochure en overeenkomst

Collectief Zonneproject Kortenhoef

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.

Participatie postcoderoosregeling

Uw participatie is voor 15 jaar. Als participant via de postcoderoosregeling ontvangt u een jaarlijkse korting op uw energiebelasting (in 2019 ± 11,934 cent per kWh). Met deze jaarlijkse korting verdient u in ongeveer 10,5 jaar uw investering terug. De rest is winst. 

U houdt uw huidige maandelijkse energiekosten. De korting op de energiebelasting krijgt u jaarlijks terug via uw energieleverancier. 

U heeft recht op een verlaging van het tarief van de energiebelasting tot nihil op de persoonlijke energierekening, tot een maximum van het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar.

Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

Een voorbeeld

Als we uitgaan van een geschatte jaaropbrengst van 260 kWh per participatie en een energie-belasting van 11,934 cent per kWh (belasting 2019), dan geeft dat een jaarlijkse belastingkorting van € 31,03 per participatie. 

Bij een prijs van € 325 per participatie heeft u in ongeveer 10,5 jaar uw investering er uit. 

We gaan op dit moment uit van een gangbaar vermogen per zonnepaneel van 305 Wp. De opbrengst hangt af van ligging, omgeving en weersomstandigheden.

In de loop van de jaren neemt het vermogen iets af. We rekenen op dit moment op een gemiddelde jaaropbrengst van 260 kWh per participatie. 

Beheer en onderhoud

De energiecoöperatie zorgt voor beheer en onderhoud van de zonne-installaties. Dit wordt betaald uit de energieopbrengst. 

Het vermogen per zonnepaneel waar we op dit moment van uitgaan is 305 Wp en een opbrengst van 260 kWh. De stroomopbrengst van het collectieve dak per jaar hangt af van de weersomstandigheden,  de omgeving en het legmogelijkehden van de zonnepanelen.  

Coöperatieve energieleverancier

De energie van de zonne-installaties wordt ingekocht door coöperatie  om | nieuwe energie

om | nieuwe energie is een collectief waar wij als energiecoöperatie inmiddels lid van zijn geworden. om | staat bekend als de groenste energieleverancier van Nederland en levert 100% groene stroom en gas.  om | is een organisatie zonder winstoogmerk. 
om | koopt de stroom in die wij collectief opwekken. Daarom nodigen we al onze leden en bewoners van Wijdemeren uit om het cirkeltje rond te maken en zelf ook lid te worden van om | als duurzaamste leverancier. 

Via deze link kunt u zich direct aanmelden als lid

Op zoek naar collectieve daken

Voor deze collectieve energieopwekking maken we gebruik van daken van gemeentegebouwen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die bereid zijn om hun dak om niet beschikbaar te stellen voor collectieve energieopwekking. 

Ook stukken land komen in aanmerking. Ziet u mogelijkheden voor collectieve daken of parken dan horen we dat ook graag!
 

We laten eerst onderzoeken of de daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarna wordt een recht van opstal getekend. Vervolgens gaan we de zonnepanelen aanbesteden.
 

Als het recht van opstal rond is, starten we de aanbesteding, maken we de participatie-overeenkomst en beginnen we met het verkopen van de participaties.

Als 70% van de participaties verkocht is, worden de zonnepanelen gelegd. 

Verslag 17 juli 2018 in Wijdemeren Weekblad