Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Op zoek naar collectieve daken of parken

Voor de collectieve energieopwekking maken we gebruik van daken van gemeentegebouwen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die bereid zijn om hun dak beschikbaar te stellen voor collectieve energieopwekking. Ook stukken land komen in aanmerking. Ziet u mogelijkheden voor collectieve daken of parken dan horen we dat ook graag!

We laten eerst onderzoeken of de daken of parken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarna wordt een recht van opstal getekend. Vervolgens gaan we de zonnepanelen aanbesteden.

Als het recht van opstal rond is, starten we de aanbesteding, maken we de participatie-overeenkomst en beginnen we met het verkopen van de participaties.

Als 70% van de participaties verkocht is, worden de zonnepanelen gelegd.