Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Energie Verbonden in het Gooi

De Energiecoöperatie Wijdemeren werkt regionaal samen met andere energiecoöperaties en energie-initiatieven in het Gooi. Samen vormen zij 'Energie Verbonden', regionaal ontwikkelcentrum voor lokale energietransities vanuit bewonersperspectief. Een bewonersperspectief begint bij iedereen die lokaal als bewoner betrokken is bij de energietransitie. We doen dit zoveel mogelijk samen met andere partijen die contacten hebben met bewoners zoals ondernemers, scholen, maatschappelijke organisaties en overheid. Het bewonersperspectief wordt duidelijk door consequent te vertrekken vanuit de lokale kernen. Zie de website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale EnergieStrategie

Energie Verbonden participeert vanuit het gebruikersperspectief ook in de Regionale Energiestrategie. Een samenwerkingsverband van partijen die regionaal betrokken zijn bij de energietransitie zoals gemeenten, waterschap, netbeheerder, omgevingsdienst, woningbouwcorporaties, huurdersverenigingen, energiecoöperaties. Zie Regionale EnergieStrategie