Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Energie Verbonden in het Gooi

De Energiecoöperatie Wijdemeren werkt regionaal samen met andere energiecoöperaties en energie-initiatieven in het Gooi. Samen vormen zij 'Energie Verbonden', regionaal ontwikkelcentrum voor lokale energietransities vanuit gebruikersperspectief. Een gebruikersperspectief begint bij iedereen die lokaal als gebruiker betrokken is bij de energietransitie. Dat zijn niet alleen bewoners, maar ook ondernemers, scholen, maatschappelijke organisaties en overheid. Het gebruikersperspectief wordt duidelijk door consequent te vertrekken vanuit de lokale kernen. Zie de website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale EnergieStrategie

Energie Verbonden participeert vanuit het gebruikersperspectief ook in de Regionale Energiestrategie. Een samenwerkingsverband van partijen die regionaal betrokken zijn bij de energietransitie zoals gemeenten, waterschap, netbeheerder, omgevingsdienst, woningbouwcorporaties, huurdersverenigingen, energiecoöperaties. Zie Regionale EnergieStrategie